Category Archives: Konst och pyssel

Wall Painting And a Concert

Since we renovated this room in the basement two years ago, I’ve been meaning to paint some Japanese cherry blossoms on it. At last I had time for it during my vacation. It was frustrating to see the first layer fade as it dried, but painting the blossoms for the second time was quite awarding. The room is used for training, Lego, computer andbooks. The kids have added the final touch, as you see.

9th of July, I was lucky enough to have the annual concert at Köngården together with my friends and fantastic musicians, Msrtin Carlsson and Hanna Karlsson. Frida helped us outh with a couple of songs that needed piano accompaniment. ❤

Unfortunately, I was a bit unfocused, but I have one beautiful song to share with you, which Martin played so excellent (as he always does, no matter what genre it is).

Share

Hat BOXES

My poor hats have long been in urgent need of proper hat boxes. Last year someone at a forum for historical sewing linked a fantastic tutorial on how to make your own hat box out of cardboard, newspaper scraps and homemade glue. As my niece has made herself a regency hat, I wanted to make a hat box for her Christmas gift. I started by training on a huge box for my Edwardian hat.

Mina stackars hattar har länge behövt lämpliga hattaskar. Förra året postade någon en fantastisk tutorial om hur man tillverkar sin egen hattask utav papp, tidningspapper och eget lim. Min systerdotter har tillverkat sin egen empirhatt, så jag ville gärna ge henne en matchande hattask i julkkapp.

Much time was spent tearing newspapers and brochures apart, watching the TV. The scraps are glued to the cardboard and after drying, the box is quite strong/durable. The glue consists of water and flour and is quite easy to make if one remembers to constantly stir the mixture during the boiling process, which can be hard when taking care of small children at the same time… when not stirred, the glue clots really fast.

Jag ägnade mycket tid åt att riva sönder tidningar och reklamblad. Dessa bitar limmas sedan fast på kartongen och tillsammans bildar lagren en hård och tålig enhet. Limmet består av vatten och mjöl och är enkelt att tillverka själv, om man bara lyckas röra konstant medsn det kokar… vilket kan vara svårt när man har små barn… Om man slutaröra börjar limmet klumpa sig snabbt.

The test box, m

I had planned on covering the box with pretty napkins, like in the video, but didn’t find any good motives. Therefore I selected the prettiest motives from the brochure scraps for the outer layer. Last I made grommet holes for air passage and fastened a string (unfortunately I had no string in matching colour and no time for giing to the sewing shop). I think she was happy for the gift and I made it clear thaI would not be offended if she chose to paint the whole thing or covering with decoupage ore suited for a regency hat.

Jag hade tänkt dekorera asken med vackra servetter, som i den länkade videon, men jag hittade inga tillräckligt fina. Därmed fick jag nöja mig med att samla de finaste motiven på tidningsremsorna och försöka sammanfoga dem till någon slags estetisk helhet. Sist satte jag öljetter för ventilation och fäste för band att bära asken med (tyvärr hade jag inget band som matchade, men hade inte tid att ta mig till sybutiken). Jag tror att hon blev glad för hattasken och jag var tydlig med att jag inte skulle bli sårad om hon valde att måla hela asken eller använda några vackra servetter som decoupage.

The whole process was quite contemplative and the part where I put the scraps together as a decorative outer layer was even great fun.

Hela processen var rätt meditativ och att sammanfoga tidningsbitarna till ett dekorativt yttre lager var till och med riktigt roligt.

Share

Art for Ukraine

One month has passed since Russia started the horrible war against Ukraine, seemingly aiming at obliterating the whole country with its citizens. Karin Faaij Hultgren, has started an admirable project, where people auction out their art pieces in the Facebook group Konstauktioner för Ukraina and the money goes to UNHCR’s work in Ukraine. At the moment I believe this has generated more than 100.000 Swedish kronor to the help organisation.

I had an UFO (unfinished object) in my art stash, which I dedicated to this project. I completed the regency family portrait, improving the shadows and adding some typical furniture. Now I hope someone will like it as much as I do, so it brings in some more money to the suffering people of Ukraine. You may place your bid on it here.

Nu har det gått en månad sedan Ryssland invaderade Ukraina och de tycks ha som mål att totalt tillintetgöra hela landet med dess invånare. Karin Faaij Hultgren har startat ett beundransvärt projekt, där folk får skänka sin konst, som sedan auktioneras ut och pengarna går oavkortat till UNHCR och Röda korsets arbete i Ukraina. För tillfället tror jag att detta projekt har inbringat över 100 000 kronor till hjälporganisationerna.

Jag hade ett UFO (unfinished objects) liggande bland mina konstgrejer och detta ville jag nu dedikera till konstauktionen. Jag fullbordade porträttet av empirfamiljen genom att förbättra skuggor och lägga till lite tidstypisk inredning. Nu hoppas jag att någon kommer att tycka lika mycket om bilden som jag gör, så att det drar in lite mer pengar till den lidande ukrainska befolkningen. Du kan lägga ditt bud här.We have a constantly drooling baby, who also has a growing appetite for colourful food. Thus, the clothes are always either wet of drool or stained by food and accordingly every minute of my spare time has been dedicated to the production of “drool napkins”(?!). They are made of worn out clothes. Only the push buttons are new. These are the latest napkins.

Vår bebis dreglar konstant och har också en växande aptit för färgglad mat. Därför är kläderna alltid antingen blöta eller missfärgade av mat och därmed har alla lugna stunder gått åt till att sy nya dregellappar. Jag använder utslitna kläder. Endast tryckknapparna är nya. Här är de senaste alstren.

Share

Tiny Art Projects

My son is a big fan of My Little Ponies, and especially of Rainbow Dash. He was also very taken by visiting the cowboy theme park High Chaparall. Thus, we tried to host a birthday party in the theme “Cowboys and My Little Ponies”. I made this picture for the invitation cards and he wanted it framed and now it hangs on his wall.

Min son älskar My Little Ponies och särskilt Rainbow Dash. Eftersom han dessutom har pratat mycket om High Chaparall efter besöket där, bestämde vi oss för att göra hans födelsedagskalas på temat Cowboys och My Little Ponies. Jag målade denna bild till inbjudningskortet. Han tyckte så mycket om den att han ville att den skulle ramas in och sättas upp på väggen.

Following advice from a wise friend, I made Monster Spray Bottle today. Hopefully this will help against the great fear of monsters in the dark!

Efter tips från en bekant har jag idag gjort en Monsterspray-flaska, med hopp om att bättra nattsömnen och minska rädslan för monster.

I order to hide the wires to our dining room lamp, I painted a cardboard piece. I am not quite content, but it at least looks better than before.

Jag spraymålade med bronsfärg och målade mathcande mönster med akryl på en kartongbit för att göma sladdhärvan till vår matsalslampa. Jag är inte helt nöjd, men det ser åtminstone bättre ut än tidigare.

The summer is now slowly turning into fall. I am so thankful for my short walks in our beautiful surroundings.

Share

Animal hybrides

As some of you might have noticed, I am fond of mixing different species into new exciting animal hybrids. Until now, I have only made these as sketches but some years ago I got a commission for a watercolour painting. At last I had inspiration and created two! So, let me introduce the giruves (giraffes and doves) and gråsapor (monkeys and wood louse).

Några av er har säkert lagt märke till att jag är förjust i att skapa djurhybrider. Hittills har det bara blivit blyertsskisser, men för några år sedan blev jag ombedd att göra en stor bild i vattenfärg. Tre år senare drabbades jag av inspiration och skapade både en tavla med gråsapor som roar sig i djungeln och fridfulla giruvor i äppelblommen. Båda såldes i ett nafs.

Share

Adventures of My Art

The small pictures

This summer I was fooled to believe that a person wanted to by my art, overseas. I was so happy and proud that I did not take any extra precautions. So I shipped most of what I have ever painted in a package to the US. The buyer was a fraud, I got no money and for several months my art disappeared into thin air. By November, I was at last contacted by UPS, saying that they had located the package and that they would send it back. I had it by the 23th of November. I am so happy to have my art back, at the same time as I’m ashamed of being so stupid. I have started framing the pictures and putting them on the walls of our new house. It looks so right.

The animal hybrids

You might imagine my joy, when an old friend wanted to buy two of these darlings yesterday! Now they are on another journey, but this time they are already payed for and a real person will care for them. 😍

The oil painting

Jag skäms över att erkänna vilken ful bluff jag gick på i juli, tack vare smicker. En amerikan hävdade att han ville köpa min konst som överraskning till sin fru. Fördomsfulla jag tänkte då att om köparen inte hade varit en onödigt rik amerikan så skulle jag ha tagit för givet att det hela var en bluff. Betalningen tog tid, men jag skickade ändå paketet, eftersom han kom med trovärdiga förklaringar. Köparen betedde sig sedan mer och mer märkligt och jag började inse vara en bluff. Eftersom köparens adress var ogiltig kunde inte paketet levereras. Jag bad företaget att returnera paketet omgående, men sedan gick paketet upp i rök. Efter 4 månader har paketet äntligen hittats och idag har jag återfått det. Samtidigt som jag skäms över att vara så lättlurad, så är jag så otroligt glad över att ha fått tillbaka konsten. Jag har börjat rama in bilderna och hänga upp dem på väggarna i vårt nya hus. Det ser så rätt ut!

Ni anar nog hur glad jag blev när en gammal vän hörde av sig och bad om att få köpa två av bilderna. Så nu är de åter på resa, men till en verklig mottagare som redan har betalat. 😊 Dessa två bilder är nu på väg till sina nya ägare. Hoppas att de ska trivas ihop.

Elefantmöss
Hippolion

By the way, the corset is nearly finnished and the dress is complete, so I hope to shoot the costume for the competition entry before New Year’s Eve.

Share

Sketches

The day before Christmas Eve, I had the pleasure to sing two songs at the sermon of my home church.

Fjärde advent hade jag nöjet att sjunga i min hemförsamling, kompad av pappa på piano.

After a lovely Christmas Eve, the holidays turned out not to be as festive. We had planned to stay at my parents abandoned house after Christmas, so that we could hang out with our friends and famili in Vimmerby, but our families went down with the flu, my husband and son included. I got a sketchbook and a nice “kneadable art eraser” as a Christmas gift from my thoughtful sister and brother in law. These came very handy, as I could not go outside for days and my sick family members slept a great deal of the time.

Efter en härlig julafton visade sig jullovet inte bli lika festligt. Vi hade tänkt stanna kvar i mitt föräldrahem när de drog vidare på äventyr efter jul, så att vi skulle kunna umgås med vänner i Vimmerby, men många drabbades av influensan, så även min man och vår son. Jag fick en skissbok och ett proffsigt suddgummi i julklapp av min omtänksamma syster och svåger. Detta kom väl till pass nu, eftersom jag inte kunde gå ut på flera dagar och sjuklingarna sov stora delar av dagen.

Snail princess / Snigelprinsessa

The first sketch was inspired by Art Deco, with flowers surrounding a princess on horseback. No, wait a minute, she is riding a snail. I would have prefered to use water colour, but in the arts-and-crafts-stash that my parents keep for their grand children, I found sharpies, oil crayons and a painting kit from IKEA, containing watercolours without any brush, crayons and enormous colour pencils. I used the colour pencils.

Första bilden var lite inspirerad av Jugent, med stiliserade blommor som omger en prinsessa till häst. Nej, förresten, hon rider visst på en snäcka. Jag skulle ha föredragit att färglägga bilden med akvarellfärg, men i pysselhörnan i mina föräldrars hus hittade jag bara oljekritor, tuschpennor, IKEAs målarkit med vattenfärg utan pensel, kritor och gigantiska färgpennor. Jag använde jumbopennorna.

Rabbidile / Krokonin

The next picture shows the unholy alliance between a crocodile and a rabbit. Isn’t it sweet?

Nästa bild visar den oheliga alliansen mellan en krokodil och en kanin. Är den inte söt?

Hippopollion

The last picture shows the great hippopollion, the king of the river. He wishes you a

Happy New Year!

Sista bilden visar flodhäjonet, flodens konung. Han önskar er ett

Gott nytt år!

 

Share

Better Late Than Never?

As we noticed that our baby was the happiest when laying on the changing table underneath the shelf that I painted for him, my husband suggested that I should paint something movable, so that we could hang out with our baby at other places than just in the bathroom. Said and done – we bought a small IKEA table in our local second hand shop. It was not painted underneath, so I had to put a white layer of paint first. I googled the cute animals that you see on the picture. Unfortunately, so many things came in between, that I could only paint one body part at a time and was not able to finish the table until this week. The baby likes it, but does not communicate with the animals as he did with the shelf animals when he was younger.

 

I början var vår bebis gladast när han fick ligga på skötbordet, under hyllan som jag målade åt honom. Därfr föreslog min man att jag skulle måla något motsvarande på en flyttbar möbel. Sagt och gjort – vi köpte ett litet IKEA-bord i second hand-affären. Undersidan  var obehandlad, så jag fick börja med att måla den vit. Jag googlade fram några söta djur, som du ser på bilden. Tyvärr kom så mycket i vägen för detta projekt att det blev färdigt frst denna vecka. Bebisen gillar djuren, men han pratar inte med dem, så som han gjorde med djuren på hyllan när han var yngre.

Share

Changing Table, Box and a Rug

By the beginning of August, the long expected little boy arrived. I had imagined that there would be lots of time for creative leisures, as babies are said to sleep so much. What a noob! My poor customer is still waiting for her Edwardian suit, even though it is only a few hours from finished. Two weeks ago, I started sewing the skirt, but discovered a fur beetle caterpillar, so I put all my textiles in the freezer. Today I have checked the temperature and it is – 24 degrees, so I will continue with this project as soon as there is time for it. Wohoo! So… except for loving and caring for our new family member, the only projects I have completed are three very urgent ones, that I finally had time for this last week (and off course the annual concert with my friends).

I början av augusti kom den försenade gossen äntligen ut. Jag hade föreställt mig att det skulle vara massor av tid för sömnad och pyssel, eftersom bebisar sägs sova så mycket. Noob! Min stackars kund väntar fortfarande på sin sekelskiftesdräkt, trots att den är bara några timmar ifrån klar. När jag för två veckor sedan äntligen skulle börja sy kjolen, upptäckte jag en pälsängerlarv, så jag slängde in alla mina textilier i frysen. Idag har jag kontrollerat den centrala temperaturen och den är – 24 grader, så jag ska fullborda projektet så snart jag kan. Så… förutom att älska och vårda vår nya familjemedlem, har jag endast hunnit genomföra tre brådskande miniprojekt senaste veckan (och så Kröngårdskonserten den 27 augusti förstås).

Isolating box

I made an isolating box for keeping milk cool/warm during the nights, in order to lighten the burden of my heroic husband who then feeds the baby and let’s me sleep. The box is made out of camping mattress, cardboard and is wrapped in gift wrap. It is big enough for a youghurt can with cold/hot water and a feeding bottle. It actually keeps the temperature extremely well for several hours.

Jag gjorde en värme/kylbox av liggunderlag, kartong och presentpapper, lagom stor för en burk full med varmt/kallt vatten och en nappflaska. Boxen håller temperaturen sanslöst bra i flera timmar!

The measurements for the box

I made the box out of a camping mattress. I stitched it together with needle and thread.

The lid is made out of two pieces of camping mattress – one 20 x 13 cm and the other slightly smaller is glued to this one. These are then put inside a cardboard lid.

The camping mattress box was very unstable, so I made yet another box out of cardboard to stabilise it. This wouldn’t stay together with only tape, so I had to use the only material I had at hand – used gift wrap. It looks kind of fun.

Mat on the wall

My next project was to put our Persian kilim mat on the wall, in order to keep it safe from vomits and other interesting stuff. I attached the mat to a wooden curtain rail, by stitching with satin ribbon and a darning needle.

Mitt andra projekt var att hänga upp vår persiska matta på väggen, innan den förstörs av spyor och annat spännande. En gardinstång i furu fick ge stadga och syddes fast i mattan med satinband och stoppnål.

Changing table

The third and most important projects was to make a changing table. Until now, the washing machine has served this purpose. I have been scared every time that I have used it, as the small space is a great risk. The baby has loved this space though, as he seems to have established friendhip with the animals that I painted on the shelf above the washing machine. As he often gets in a better mood when going there, I have not been eager to move the changing table to another, safer place, such as a closet for example. In vain, we have looked for a table of the right measurements to put over the washing machine. At last there was time for going on hunt for changing table material this week and thanks to extremely good service at the hardware store, we got what we needed and finished the changing table yesterday. I put a camping mattress on top of the table and covered this with oilcloth. Unfortunately, I forgot to buy wood for the sides, but the changing table will do as it is for now.

Det tredje och viktigaste projektet var att bygga ihop ett skötbord. Hittills har babyn haft skötbädden direkt på tvättmaskinen. Jag har haft hjärtat i halsgropen vid varje blöjbyte eftersom det har varit så trångt. Han har dock älskat figurerna som jag målade på hyllan över skötbädden och eftersom han blivit på så gott humör när han kommit dit har vi inte varit beredda att exempelvis inreda en garderob för syftet. Vi har letar efter bord, men inte hittat något med rätt mått. Nu fick vi äntligen tid att köpa material (tack för fantastisk service, Materialmännen!), så i förrgår kunde jag äntligen snickra ihop ett bord, klätt med liggunderlag och vaxduk. Tyvärr glömde vi köpa brädor att ha som kanter, men det får bli nästa steg. Tills dess får den urgröpta skötbädden vara kvar som vältskydd. Kanter borde även hjälpa till att stabilisera den något vingliga konstruktionen.

I have started sketching some Swedish domestic animals on the underside of a small sofa table, so that the baby can hopefully be content at other places than just the changing table. Let’s see if I will ever be able to complete this project.

Jag har även börjat skissa upp svenska tamdjur under ett litet IKEA-bord, så att babyn ska kunna umgås med djurfigurer på fler platser än just skötbordet. Får se om det någonsin blir tid att fullborda detta projekt.

Share

Shelf, iPad Case and a Quilt

Shelf

Above the baby’s changing table (likewise our washer), we need a shelf. I bought the cheapest shelf I could find, at Clas Olssons (about 100 SEK) and painted it white. Then I drafted some friendly animals and painted these with acrylic colour. From a hook, I hung cuddly toys, originally made for the buggy, bought at a local second hand shop.

Vi behövde en hylla ovanför bebisens skötbord (tillika vår tvättmaskin). Jag köpte det billigaste hyllplanet med konsoller jag kunde hitta på Clas Olssons (ca 100 kr) och målade den vit. Sedan skissade jag några söta djur och färglade dessa med akrylfärg. I en krok hängde jag barnvagns-gosedjur som vi hittat i den fantastiska secondhandbutiken Busfrö.

iPad Case

The iPad was in dire need of protection, so I used the bubble wrap in which it had been delivered and made a fabric case for this and yet another case out of a table tablet. It is closed with push buttons.

Den stackars läsplattan var i stort behov av ett fodral. Jag använde den bubbelplast som den kommit i och sydde ett fodral i tyg och ytterligare ett yttre hölje av en bordstablett. Mitt i öppningen satte jag en tryckknapp.

Quilted Bedspread

After several years of struggle (or lack of inspiration) I have also finished a bedspread, made from leftovers after different dress projects etc.  I copied the pattern from my grandmother’s beautiful homemade bedspread, bud did not have the patience to use as small pieces. The last big pieces added are old curtains, perfect for covering the bed’s sides.

Efter många års kämpande (eller snarare brist på motivation) har jag äntligen avslutat ett överkast, sytt av överblivna tygbitar från olika klänningsprojekt mm. Jag kopierade mönstret från mormors vackra hemmasydda överkast, men hade inte tålamod till att använda lika små bitar. De sista stora bitarna kommer från gamla gardiner, perfekta för att täcka sängens sidor.

If I had done this again, I would have skipped the bright red fabric, as it certainly does not match the rest. It represents a lovely memory though…

Om jag skulle ha gjort om detta, skulle jag inte ha använt det klarröda tyget, eftersom det verkligen inte matchar resten. Tyget väcker dock härliga minnen…

Share