Summer dress

A friend of mine had a cotton fabric, with floral print, waiting for becoming a dress. She asked me whether I would like to make a dress for her and showed me some pictures of models that she liked. This was was what I came up with.

En av mina vänner hade ett bomullstyg med blommigt mönster, som låg och väntade på att få bli en klänning. Hon frågade mig om jag skulle vilja sy upp klänningen åt henne och visade mig vilka modeller hon gillade. Så här blev det.

I draped the fabric directly on the dress form. We had two fittings before I finished it and gave it to her at one of my concerts.

Jag draperade tyget direkt på provdockan. Vi testade klänningen på henne två gånger innan jag i all hast sydde färdigt den och överlämnade den, i samband med en av mina konserter.

The dress consists of only five pieces of fabric – upper and lower part of the bodice front and the bodice back, front and back of the skirt. The skirt is a gathered half circle. The arms are just an extension of the bodice. At one side, I have hidden an old zipper.

Klänningen består bara av fyra tygstycken – övre och nedre del av livets framsida och livets baksida (låter fyndigt, mot min vilja), fram och bak på kjolen. Kjolen är en rynkad halvcirkelkjol. Ärmarna är bara en liten förlängning av livdelen. I ena sidan har jag gömt en gammal dragkedja.

I hope to show the dress on its rightful owner soon!

Jag hoppas på att även kunna visa upp ägaren i hennes klänning snart!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *