Summer Dresses

I have been so fortunate as to get new commissions from my benevolent mother. She had three wonderful fabrics from earlier trips, laying around and waiting for being transformed into dresses. In order to preserve the beautiful pattern, I had to make some unorthodox construction solutions, especially for the black dress. This has the traditional side darts at the bust, but no darts under the bust and no regular side seam on one side. Here I had to make a diagonal side dart instead, following the line of the pattern.

It all turned out well and after only a few hours on facebook, there has been huge response.

Thank you, dear mum!

Jag har haft lyckan att få tre klänningsbeställningar från min mamma. Hon hade underbara tyger från tidigare resor, som låg och väntade på att förvandlas till klänningar. För att ta vara på de fina mönstren var jag tvungen att hitta några oortodoxa konstruktionslösningar, särskilt för den svarta klänningen. Den har de traditionella insnitten vid bystens sidor, men inga insnitt under och inga normala sidsömmar. Istället har den ett svängt insnitt från byst-insnittet och ned till stussen på ena sidan.

Det blev lyckat och  efter bara några timmar på facebook, har bilderna hon lagt upp på klänningen redan fått stor respons. 

Tack, snälla mamma!

I have also got at least two new customers. For the first one, we have made a draft for the Edwardian skirt and shirtwaist. Now I wait for the fabric to be delivered, so that I can perhaps get it ready before the baby comes out.

Sista veckorna har jag även fått åtminstone två nya kunder. Till den första kunden har vi tagit fram en skiss på en Edwardiansk kjol och blus. Nu väntar jag på tygleveransen, så att dräkten kanske kan bli klar innan barnet anländer.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *