Songs In Christmas

Christmas this year was stressful. Not because I performed at so many events, but because I was down with a terrible cold and had a horribly sore throat, which affected my voice a lot. I also had to keep up with my never ending studies, so I was not fully focused at either singing or celebrating with my family. In spite of it all, I received of nice response after each performance, so  I am glad that I did not cancel everything, but sang anyway.

Årets jul var väldigt stressig, inte på grund av ett fullspäckat program, utan för att jag fick en fasansfull förkylning med halsont som påverkade rösten väldans mycket. Dessutom hade jag mina aldrig sinande studier, så jag kunde varken fokusera helt på sjungandet eller julfirandet med familjen. Trots allt, fick jag fin respons efter varje sångtillfälle, så jag är glad att jag inte ställde in allt, utan sjöng i alla fall.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *