Lärarinnor – tidigt 1900-tal

Mitt lärarinnedräktsprojekt har fått vila i några veckor och nu känner jag äntligen hur inspirationen börjar rinna till igen. Jag har googlat för att skapa mig en mer rättvis bild av 1914:s lärarinnor. Annars har jag en ganska romantisk bild, från bland andra författare som Astrid Lindgren och L.M. Montgomery.

01

Jag hittade två intressanta artiklar om skolans och läraryrkets utveckling: David Wästerfors “Skolstart – den svenska folkskolans historia” och Sofia Perssons “Folkskollärarnas identitet – bilder och motbilder“.

Folkskolan grundades 1842. Från högstadiet minns jag det som om det framstod som att folkskolans införande var ett steg mot ett mer rättvist och demokratiskt samhälle, men endligt Wästerfors verkar verkligheten ha varit mer komplex:

“Idén om en allmän skola hörde samman med en önskan att kontrollera denna växande befolkning för att undvika uppror eller oroligheter. Samtidigt ville bönderna fostra och utbilda det uppväxande släktet i nationell och kristen anda för att bredda sitt kommunala och politiska inflytande.”

Införandet av allmän skolplikt dröjde dessutom och kvaliteten på folkskolorna (både själva lokalerna, undervisningen och barnens närvaro) varierade betydligt runt om i landet. “Folkskolan blev en skola just för vanligt folk medan de mer välsituerade samhällsklasserna fortsatte att skicka sina barn till privatskolor och läroverk. När de fristående folkhögskolorna bildades framåt 1868 var det ett uttryck för böndernas missnöje med den folkskola som skapats – den hade inte blivit den medborgarskola som framstående bondefamiljer önskade, den hade blivit en skola för torparens barn.”

02
Lärarinnan Alma Backlund, år 1914. Bilden är tagen från internet. Hoppas att jag inte är brottsligt att dela den…

För kvinnor verkar läraryrket ha varit i princip den enda möjligheten till att göra karriär. Mellan 1850-1919 var folkskolan uppdelad i den tvååriga småskolan och den fyraåriga folkskolan. I småskolan arbetade huvudsakligen kvinnor. Den stora mängden lärarinnor betraktades tydligen som ett hot av de manliga lärarna, så 1909 såg regeringen till att åtminstone säkra löneskillnaderna mellan män och kvinnor (tidigare hade de haft samma mini-ingångslön). Det gav en högre status att undervisa i folkskolan än i småskolan. Person skriver dock:

Folkskollärarna /…/ hade förhållandes kortare utbildning [jämfört med läroverks- och universitetsutbildningarna], de hade gått folkskollärarseminarium, vilket vid tiden ibland kallades för `fattigmans gymnasium´. Folkolläraryrket utgjorde /…/ inte sällan en klassresa för personer med läshuvud från enklare hemförhållanden.

Så även om det inte var ett arbete som gav hög status, passar nog folkskolläraryrket min lärarinna perfekt, med tanke på att jag tänkte låta henne komma från samma familj som min farmors faster och ha samma vetgirighet som mig själv.

Det var en spännande tid, där suffragetter kämpade för kvinnlig rösträtt och samhället motvilligt fick börja omvärdera sin syn på kvinnan. Lärare var aktiva inom de flesta demokratiseringsprocesser:

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var folkskollärarna en yrkesgrupp på offensiven. De formerade sig i föreningar, engagerade sig i politiken, sociala rörelser, fackliga aktiviteter samt i närsamhället /…/ I Sveriges Folkskollärarinneförbunds tidning framhölls vissa lärarinnor som pionjärer och förebilder. Dessa framställningar kommunicerar hur lärarinnor med fördel kunde ge uttryck för vad som kan betraktas som `kvinnlighet´ i form av omsorg om barn och svaga, ha ett varmt hjärta och en ständigt öppen famn, men också att det var önskvärt att lärarinnor uppvisade styrka, handlingskraft och mod som motbild till föreställningar om kvinnor som passiva och svaga.”

03

Utifrån modebilder, fotografier och egen fantasi, har jag nu skissat upp denna kombination av blus och kjol, som jag tänker skulle kunna passa en lärarinna. Dräkten är tillräckligt värdig för lärarinnerollen, ganska moderiktig, men ändå så diskret att den kan användas flera säsonger (för den begränsade inkomstens skull) och kjolens vidd och längd borde göra det möjligt att cykla till och från arbetet. Jag har redan börjat arbeta med kjolen, så förhoppningsvis kommer det ett till blogginlägg innan jul. 04

Glad advent!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *