Tag Archives: Hanna Karlsson

Concert at Last

After three years of restrictions due to pandemic, pregnancy and toddler tiredness, I am so pleased to finally have a concert with my awesome friends again, 17th of July! This year we go totally acoustic – Martin Carlsson splendidly playing his guitar, Hanna Karlsson with her angelic voice and myself singing and playing the violin. There is no entrance, but please give a small donation to keep the beautiful summer church at Kröngården going.

Efter tre år av restriktioner pga pandemi, graviditet och spädbarnströtthet, är jag så glad över att äntligen ha konsert ihop med mina fantastiska vänner igen, 17 juli. I år blir det avskalat och akustiskt – Martin Carlssons fantastiska gitarrspel, Hanna Karlssons änglalika röst och jag själv sjunger och spelar fiol. Det är faktiskt gratis entré, men lämna gärna kollekt för att bidra till Kröngårdens fortsatta arbete.

https://fb.me/e/2CHqMbNt2

Share