All posts by Susanna Art

I am a sewing, singing and drawing medical student. I feel the best when I'm able to be creative.

Halterneck

My latest creation is a very much needed summer dress – maybe you have heard of this years brutal Swedish summer with week after week with unusual heat and fires spreading all over the country. Since I have shrunk since before the pregnancy, only one of my old dresses fit well now. This new dress is made by fabric from Tanzania, an old zipper and thread from an old project – things that have been in my stash for years. Unfortunately, the zipper is too short and ends at the waist, so that I have to snake my way into the dress without bra.

Senaste skapelsen – tyg från Tanzania, brun tråd från ett gammalt projkt och en gammal dragkedja – allt sådant som redan låg i mina gömmor. Tyvärr går dragkedjan bara ned till midjan, så jag kan bara åla mig in i klänningen utan BH. Jag ska byta ut dragkedjan så snart jag kan.

Share

Edwardian Blouse out of Reused Materials

The Edwardian Lady Outfit.

I have a dear friend, who loves historic fashions and has swooned over my Edwardian lady outfit. She has had a really rough time, so I wanted to do something for her, and promised her that she would have the outfit. Then I decided to make a new blouse for her, that would have long arms to protect her sensitive skin and that she would be able to close by herself. I dug deep into my stashes and found some lace left from the tank top that I used for the regency chemissette, and a matching off white cotton from other recycled materials.

I layed out the pieces of lace on the mannequin in order to find the best design. Then I added the cotton fabric to fill the great voids. I used the same techniques as in the last high collar blouse:

 1. I started with two rectangles of fabric – the back as wide as half of the bust measurement and the front 10 cm wider than the back
 2. I stitched 5 mm wide pin tucks in the front, starting in the middle and working my way to the sides with 1 cm spaces between the tucks.
 3. I stitched  the lace to the fabric, then I cut the fabric away on the wrong side and hemmed from the wrong side.
 4. Then I added three pin tucks more on each side.
First I stitched the piece of lace to the right side of the fabric, then I cut the fabric away from underneath the lace and last I hemmed the edges.

When this was finished, I stitched the front to the back on the shoulders and sides. Then I attached the great piece of lace and high collar to the bodice in the same way as the other pieces of lace.

Next, I made the very simple arms: I measured the circumference of the armholes, cut to pieces of fabric with this width plus 5 cm, made a rounded top and added lace at the gathered end of the arm.

After attaching the arms to the bodice, I put push buttons and hooks and eyes for closing at the side of the neck. Then the blouse was finished. I can’t wait to see my friend in this outfit.

 

 

 

Share

Polka Dot

Since I got back to work, I have been struggling to reach my former level. Therefor I have dedicated the free moments during my baby’s naps to reading medical literature again. This last week, I decided to give myself a treat instead, by making a well needed dress; my body has changed a lot during the past year.

På sistone har jag ägnat alla min bebis tupplurar åt att läsa gammal studielitteratur, för att komma tillbaka till samma nivå som jag hade innan jag gick på mammaledighet.  Senaste veckan bestämde jag mig dock för att sy en ny klänning till mig själv i stället, eftersom min kropp har ändrats så mycket under året så att mina kläder generellt inte sitter särskilt bra längre.

Alas, I live in a town without any fabric store. I bought this fabric last year in Söderköping, some days before the expected child birth. I did not have any matching buttons, so I asked for it on Facebook. A friend of mine had a box full of buttons, inherited from her grand mother, and she kindly gave these to me. After painting them with nail polish, they came out well, I think.This is the first time I have made this kind of collar and I am quite pleased with how it came out. I am less pleased with finding out that my bust has sunken down below the placement on my mannequin, so that the darts are subsequently placed too high on the dress. This I found out during the photo shoot. Then I also found out that the fabric gets wrinkled by anything; the wrinkles that you see on the pictures  formed during the five minute travel by car. Super annoying.

Märkligt nog bor jag i en stad utan tygaffär. Det här tyget köpte jag förra året i Söderköping, några dagar innan beräknat förlossningsdatum. Jag hade inga matchande knappar, så jag frågade på Facebook. En av mina vänner har ärvt en hel knapplåda av sin farmor, och gav dessa knappar till mig.  Det är första gången som jag gör denna slags krage, men jag tycker att det blev helt ok. Jag är mindre nöjd med att inse att min stackars byst har sjunkit ned under brovdockans nivå, så att inprovningarna i sidan sitter för högt. Detta insåg jag när jag såg bilderna. Dessutom blir tyget skrynkligt bara man tittar på det. Überirriterande.

Very well. Except for these nuisances, I am quite pleased with the pattern and the dress as a whole. It feels so good to wear a dress that fits well and that does not become totally indecent as I lean forward to help my offspring challange forward through the vegetation.

Ja, ja. Förutom alla dessa irritationsmoment är jag nöjd med mönstret och klänningen över lag. Det är grymt skönt att ha en klänning som både sitter ok och inte blir totalt oanständig när man böjer sig fram för att hjälpa sin avkomma att ta sig fram genom vegetationen.

Share

Scary Robe for Child

Some weeks ago, I heard something that made my heart melt. A seven year old boy said that I am the best seamstress in the world. I tried to explain that this was not the case, but he insisted. Because

“You are even better at sewing than my own mother!”

This dear boy asked me if I could help him sew a robe that he could wear together with his Scream mask, or perhaps help him making his own gym bag? Because of my baby, I do not know how much time there will be for teaching him how to sew, so I decided to make the robe as a birthday gift.

För några veckor sedan fick jag höra något som fick mitt hjärta att smälta. En sjuåring sa att jag var bäst på att sy i hela världen. Jag försökte förklara att det nog inte var riktigt sant, men han höll fast vid sitt påstående, för

“Du är till och med bättre än min mamma på att sy!”

Denne fine pojke undrade om jag inte kunde hjälpa honom att sy en jättehäftig dräkt, som han kunde ha tillsammans med sin Scream-mask, eller om jag kanske en gympapåse? På grund av min bebis visste jag inte hur mycket tid det skulle bli över för att lära ut sömnad, så jag bestämde mig för att sy dräkten till hans födelsedag.

This is what I envisioned – a dramatic robe with a lot of fabric that would fly behind the boy as he ran around scaring everybody. I did not have any black fabric, but I had recently been given some colored cotton fabrics, that I thought were exactly the same kind, except for the green and blue color. I dyed the fabrics black, but discovered that only the blue fabric became fully black. The green took a darker shade, but was still very green. I could not use that piece, so I had to make do with much less fabric than I had intended to use.

Så här såg min vision ut – en dramatisk rock med massor av tyg, som skulle flyga bakom pojken när han sprang runt och skrämde folk. Jag hade inget svart tyg hemma, men hade nyligen fått färgade bomullstyger, som jag trodde var av samma sort. Jag färgade det blå och gröna tyget med svart textilfärg, men upptäckte att bara det blå tyget blev helt svart. Det gröna hade antagit en mörkare nyans, men var fortfarande väldigt grönt. Jag kunde inte använda det tyget, så jag fick försöka klara mig med mindre tyg än jag hade planerat för.This is the very simple construction of the scary robe. I used the following measurements:

 • height
 • length from shoulders to floor
 • arm length
 • neck circumference
 • length from base of the neck over the head to the other side
 • length from forehead to backside of the base of the neck

All this with some extra cm, especially for the hood.

Detta är den extremt enkla konstruktionen av den läskiga rocken. Jag använde följande mått:

 • längd
 • längd från axlar till golv
 • armlängd
 • nackens omkrets
 • längd från nackens bas över huvudet och ned på andra sidan
 • längd från pannan till baksidan av nackens bas

Alla dessa mått med några centimeter extra, särskilt för luvan.

I gathered the double shoulder measurement in pleats and cut a hole for the neck and made a vent at the front. The vent kloses with a hook and eye.

Jag samlade det dubbla skuldermåttet i veck över axlarna och klippte ett hål för huvudet och ett sprund mitt fram. Sprundet stängs med en hyska och hake.

This is how it looked after making the hems. The pleats were secured with 5 centimeter machine stitches.

Så här såg det ut efter att jag fållat halslinningen. Vecken sydde jag fast med 5 cm långa maskinsömmar.

As I did not have enough fabric for following my own pattern, I used the fabric as is seen on the picture to the right. I had to join three pieces for the hood. I tore away threads lenghtwise, in order to give a rugged edge to the hood and arms. At the bottom of the arms, I also shreded the fabric at the bottom by hand. I stitched the front and back together with some few stitches just beneath the armpits.

Eftersom jag inte hade tillräckligt mycket tyg för att följa mitt eget mönster, använde jag tyget som ses på skissen här till höger. Jag skarvade ihop tre bitar till luvan. Jag rev bort trådar för att få kanterna på luvan och ärmarna att se slitna ut. Längst ned på ärmarna rev jag sönder tyget för hand. Jag sydde ihop fram- och bakstycket med några få stygn precis under armålorna.

This is how it came out.

Så här såg det ut till slut.

The boy was very pleased with his gift and I believe that I am still his seamstress idol.

Pojken var mycket nöjd med sin present och jag tror att jag fortfarande är hans sömmerske-idol.

Share

Small Clothes

During my pregnancy we bought fabrics for the baby nest and childrens clothes. From these, I have sewn a pajama, a bodysuit that is already too tiny for my big boy and a nightgown for a threeyearold girl. All three were quickly cut out – for the baby clothes I used well fitting clothes as template and for the nightgown, I cut rectangles with standard measurements according to the girls age, with slanting shoulders and a tad more width at the bottom at the skirt than at the waistline.  I used the wrong side of the fabric as tape for arms and legs. The push buttons were a bit tricky to attach at sites with many layers of fabric, so I had to sew the bottom of the pajama legs together.

Under graviditeten köpte jag två tyger till nästet och barnkläder. Av dessa  tyger har jag nu även sytt en pyjamas, en body, vilken redan är för trång för min stora pojke och ett nattlinne till en treåring. Alla tre plagg klipptes snabbt till – till nattlinnet använde jag mig av rektanglar med standardmått för flickans ålder, med lätt utsvängning av kjoldelen och sluttande axlar, och till min bebis använde välsittande kläder som mall. För att få matchande kantband använde jag mig av avigan på tygerna. Tryckknapparna var lite knepiga att fästa där det var många tyglager att tränga igenom, så jag var tvungen att istället sy ihop nedre delen av pyjamasbenen.

Over all, I am happy with the result. My boy has slept well in the pajama and the girl seems to be happy for the nightgown. Off course, I would rather have made the bodysuit big enough for him to use more than once, but now I have learnt always to add a lot of fabric in order to fit this little giant.

Jag är i stort sett nöjd med resultatet. Min bebis har sovit gott i sin pyjamas och flickan verkar vara glad för sitt nattlinne. Det är så klart retligt bodyn blev för liten, men nu har jag lärt mig att jag alltid ska plussa på rejält för att det ska passa detta lilla matvrak.

Share

Better Late Than Never?

As we noticed that our baby was the happiest when laying on the changing table underneath the shelf that I painted for him, my husband suggested that I should paint something movable, so that we could hang out with our baby at other places than just in the bathroom. Said and done – we bought a small IKEA table in our local second hand shop. It was not painted underneath, so I had to put a white layer of paint first. I googled the cute animals that you see on the picture. Unfortunately, so many things came in between, that I could only paint one body part at a time and was not able to finish the table until this week. The baby likes it, but does not communicate with the animals as he did with the shelf animals when he was younger.

 

I början var vår bebis gladast när han fick ligga på skötbordet, under hyllan som jag målade åt honom. Därfr föreslog min man att jag skulle måla något motsvarande på en flyttbar möbel. Sagt och gjort – vi köpte ett litet IKEA-bord i second hand-affären. Undersidan  var obehandlad, så jag fick börja med att måla den vit. Jag googlade fram några söta djur, som du ser på bilden. Tyvärr kom så mycket i vägen för detta projekt att det blev färdigt frst denna vecka. Bebisen gillar djuren, men han pratar inte med dem, så som han gjorde med djuren på hyllan när han var yngre.

Share

Cocktail Dress for Nursing

Nursin Beetle Takes Flight

My dear mother turned 60 years old this weekend and threw a big party. Since she has been so kind as to buy dresses from me and then proudly has shown them to the world, I felt that it would be sad to show up in the ragged clothes I otherwise use while nursing my baby.  For her sake, I really wanted to make something pretty. Luckily, for the first time in months, I actually had both time and energy for sewing something for myself! Sewing with the baby asleep in the slen, I was able to make this dress in one week, in about five hours. I fitted it two times. When I removed the dress from the dress form for the last time, the dress form broke! I am happy it held together for the whole construction process.

I helgen fyllde min kära mamma sextio år och hade ett stort kalas. Eftersom hon har varit så snäll och låtit mig designa och sy klänningar åt henne, som hon har betalat för och visat upp för omvärlden, kände jag att det skulle vara tråkigt att komma till festen iklädd de slitna kläder som jag annars använder under amningen. För hennes skull ville jag sy något fint. Turligt nog fick jag faktiskt både tid och energi till att sy åt mig själv, för första gången på flera månader. Jag passade på att sy medan bebisen sov i bärsjalen och hann sy färdigt klänningen på en vecka, kanske sammanlagt fem timmar. Jag provade klänningen två gånger. När jag tog av den från provdockan sista gången, gick provdockan sönder! Jag är dock tacksam att den höll under hela konstruktionsprocessen.

Some years ago, I designed this nursing dress for a friend. It closes in the front and has openings over the bust, closed with push buttons. Afterwards I have understood that the bust openings would have been more practical if they were wider and placed over the apex of the bust.

För några år sedan designade jag den hör amningsklänningen åt en vän. Den stängs mitt fram och har amningsluckor över bysten, som stängs med tryckknappar. Efteråt har jag förstått att amningsluckorna skulle vara mycket mera praktiska om de var vidare och placerade mitt över bystens högsta punkt.

I used this pattern, made the improvements mentioned above and adapted the model for this festive occasion. I wanted something fancy and thought about making bare shoulders. While nursing,  though, I find strapless bras very inconvenient, so I used tiny shoulder straps, almost off shoulder. As always, I kept next year’s competition of Your Wardrobe Unlocked in mind – this time with the theme of insects – and was inspired by beautiful blue mint beetles. I had just the right fabric for this, the left overs from my regency gown.

Jag använde detta mönster, gjorde de förbättringar som jag nämnde ovanför och ändrade modellen för att passa till kalaset. Jag ville ha något festligt och övervägde att göra klänningen axelbandslös, men insåg att detta inte skulle gå att lösa om jag ville använda amnings-BH. Som vanligt hade jag även Your Wardrobe Unlocked-tävlingen i åtanke – nästa års tävling har insekter som tema – och inspirerades av blå skalbaggar. Jag hade ju ett tyg i precis rätt nyans, som blivit över efter en empirklänning.

As my friend and I have similar shape on the torso, I did not change the pattern, but cut the fashion fabric with broad seam allowances. Then I draped it on the dress form to make it fit my body.

Eftersom jag och min vän har liknande kroppsform upptill, behövde jag inte ändra på mönstret, utan klippte bara till tygbitarna med extra bred sömsmån. Sedan draperade jag dem på provdockan för att fixa min egen passform.

I wanted a sturdy construction, so that the bust openings would not gap when closed with push buttons. Therefore I used piping and two layers of fabric.

Jag ville ha en stadig konstruktion, så att amningsluckorna inte skulle glipa när de stängdes med tryckknapparna. Därför använde jag passpoaler och dubbla tyglager.

The piping was put in between the two layers of fashion fabric, so that this piece then could be everted and function both as a fancy collar and a sturdy bust opening.

I stitched darts and made a broad multi layer hem at the bust line, before putting all pieces back on the dress form, in order to pin them in place before stitching them together.

Jag sydde inprovningar och gjorde en många lager tjock fåll vid bystlinjen på klänningslivet. Sedan satte jag upp alla delar på provdockan och nålade fast dem för rätt passform.

I put piping in the back of the neckline too. After having fitted the dress one last time, I stitched the hidden zipper and all of the pieces together. The skirt is a cirkle skirt.

Jag sydde en passpoal baktil i halsringningen också. Efter att ha testat klänningen en sista gång, sydde jag fast den dolda dragkedjan och sydde samman alla de olika delarna. Kjolen är en helcirkelkjol.Then I put six push buttons in each bust opening.

Sedan sydde jag fast sex tryckknappar i de båda amningsluckorna.

I also added tiny strings with push buttons, for holding the shoulder straps in place.

Jag sydde också fast små band med tryckknappar inunder axelbanden, så att man kan hålla BH:ns axelband på plats.I am very happy with the result. In spite of its hasty genesis, it fits fairly well and it is really functional. I received such nice response at the party! Most of the women that I talked to mentioned the dress, and my two favorite comments were these:

“You look so beautiful, just like a flower”

“Have you had that dress sewn up for yourself? Such beautiful dresses cannot be found in shops”

Jag är väldigt nöjd med resultatet. Trots klänningens hastiga tillblivelse och få provningar passar den faktiskt ganska bra och är riktigt funktionell. Jag fick så fin respons på kalaset. De flesta kvinnor som jag talade med nämnde klänningen och några av de kommentarer som värmde mest var dessa:

“Du är så vacker, du ser ut som en blomma”

“Har du sytt upp den där kläningen? Så där vackra klänningar kan man inte hitta i affärer”

These pictures were taken the day after the party and you might see that it is stained and wrinkled, while I look as tired underneath all makeup.

De här bilderna togs dagen efter festen och du kanske ser att klänningen har blivit fläckig av mjölk, spyor och tårta, samt skrynklats av en trött bebis. Jag ser visst själv lika illa åtgången ut.

Happy birthday, mum!

Share

Edwardian Costume on Commission

This summer I got a commission to make an Edwardian suit. This would be used at events where my customer would heighten the atmosphere together with her horse. She wanted a skirt, blouse and an apron. What a dream project! I was so eager to get started, but every step was taking unusually long time: I had to hunt down the package with the fabric order, as neither the fabrics, nor any note came to my post box. My pregnant body didn’t move as quickly and gracefully as it otherwise does, so the pattern making and cutting of fabrics was very challenging. Then there came this little boy… I missed out two deadlines, but thankfully, this dear customer told me not to hurry and just enjoy the first time with the baby.

I somras fick jag I uppdrag att sy en sekelskiftesdräkt, som skulle användas vid evenemang där min kund skulle agera stämningshöjare tillsammans med sin häst. Hon ville ha en kjol, en blus och ett förkläde. Vilket drömprojekt! Jag var så entusiastisk och hoppades på att kunna göra klart den innan förlossningen, men varje steg i processen tog ovanligt lång tid: När jag tyckte att jag väntat länge nog på tygerna var jag tvungen att spåra tygpaketet, eftersom de glömt att skicka en avi till min postadress. Min gravida kropp var långsam och otymplig, så det var en utmaning att kravla omkring på golvet för att göra mönstret och klippa tyg. Sedan kom den lille gossen… Jag missade båda kundens deadlines, men hon var förstående och uppmanade mig ta det lugnt och njuta av babytiden istället.

Costume suitable for a farmers wife.

This week, I could finish the cotton skirt at last. It is made of three panels – one in the front and two in the back – and is closed with hooks and eyes. The linen apron was the only piece finished before the delivery. I had made a mock up for the blouse, but still wait for an opportunity to fit it on my customer before I cut the fashion fabric. In the meantime, she can wear this lovely vintage blouse.

Den här veckan kunde jag äntligen sy färdigt bomullskjolen. Den består av tre paneler – en fram och två bak – och stängs med hyskor och hakar. Linneförklädet var det enda plagget som var färdigt innan förlossningen. Jag hade gjort en toille för blusen, men väntar fortfarande på ett tillfälle att testa den på min kund innan jag sätter saxen i blustyget. Tills blusen är klar får hon använda denna underbara vintageblus.

Mockup for the blouse and skirt. After tracing the skirt mockup to pattern paper, I made an petticoat of it.
In order to keep the price down, I made the pleats on machine. It took two hours to make, except for prewashing and calendering.
This is the Edwardian vintage blouse. It is made from quite heavy weight cotton and every seam is made on machine. It does not look home made.
The skirt
The whole costume

Today, I have also finished the changing table! My kind father in law bought the wanting piece of wood that would prevent the baby from falling down. I sawed this into three pieces and screwed them together. The inside was lined with camping mattress underneath oilcloth, fastened with glue gun. Then this frame was fixed to the changing table with screws. The frame serves both as a stabilizer and protection. I know that the changing table could have been steadier and more nice-looking if I had put more money into the right materials and if I had been able to construct it without interruptions. It does not look completely abhorring though, and it is steady when standing over the washing machine. As it answers our present needs, I am really happy with the outcome.

Idag blev skötbordet fullbordat! Min snälle svärfar köpte en fin mdf-skiva att ha som kant. Jag sågade till tre bitar, som jag skruvade ihop. Med limpistol limmade jag sedan fast liggunderlag och vaxduk på insidan av träramen. Sedan skruvade jag fast ramen på själva skötbordet. Förutom att skydda barnet från att rulla ner från skötbordet, stabiliserar den också själva bordet. Jag är medveten om att skötbordet hade kunnat bli både stadigare och finare om jag hade lagt mer pengar på rätt material och om jag hade kunnat jobba ostört. Nu kom vi i alla fall billigt undan och det ser inte helt fasansfullt ut. Eftersom det tillgodoser våra behov nu, är jag faktiskt riktigt nöjd med resultatet.

Our baby loves being on his changing table, beneath the shelf that I made for him. During the last week, he has also started talking to the animals at the shower curtain.
Share

Changing Table, Box and a Rug

By the beginning of August, the long expected little boy arrived. I had imagined that there would be lots of time for creative leisures, as babies are said to sleep so much. What a noob! My poor customer is still waiting for her Edwardian suit, even though it is only a few hours from finished. Two weeks ago, I started sewing the skirt, but discovered a fur beetle caterpillar, so I put all my textiles in the freezer. Today I have checked the temperature and it is – 24 degrees, so I will continue with this project as soon as there is time for it. Wohoo! So… except for loving and caring for our new family member, the only projects I have completed are three very urgent ones, that I finally had time for this last week (and off course the annual concert with my friends).

I början av augusti kom den försenade gossen äntligen ut. Jag hade föreställt mig att det skulle vara massor av tid för sömnad och pyssel, eftersom bebisar sägs sova så mycket. Noob! Min stackars kund väntar fortfarande på sin sekelskiftesdräkt, trots att den är bara några timmar ifrån klar. När jag för två veckor sedan äntligen skulle börja sy kjolen, upptäckte jag en pälsängerlarv, så jag slängde in alla mina textilier i frysen. Idag har jag kontrollerat den centrala temperaturen och den är – 24 grader, så jag ska fullborda projektet så snart jag kan. Så… förutom att älska och vårda vår nya familjemedlem, har jag endast hunnit genomföra tre brådskande miniprojekt senaste veckan (och så Kröngårdskonserten den 27 augusti förstås).

Isolating box

I made an isolating box for keeping milk cool/warm during the nights, in order to lighten the burden of my heroic husband who then feeds the baby and let’s me sleep. The box is made out of camping mattress, cardboard and is wrapped in gift wrap. It is big enough for a youghurt can with cold/hot water and a feeding bottle. It actually keeps the temperature extremely well for several hours.

Jag gjorde en värme/kylbox av liggunderlag, kartong och presentpapper, lagom stor för en burk full med varmt/kallt vatten och en nappflaska. Boxen håller temperaturen sanslöst bra i flera timmar!

The measurements for the box
I made the box out of a camping mattress. I stitched it together with needle and thread.
The lid is made out of two pieces of camping mattress – one 20 x 13 cm and the other slightly smaller is glued to this one. These are then put inside a cardboard lid.
The camping mattress box was very unstable, so I made yet another box out of cardboard to stabilise it. This wouldn’t stay together with only tape, so I had to use the only material I had at hand – used gift wrap. It looks kind of fun.

Mat on the wall

My next project was to put our Persian kilim mat on the wall, in order to keep it safe from vomits and other interesting stuff. I attached the mat to a wooden curtain rail, by stitching with satin ribbon and a darning needle.

Mitt andra projekt var att hänga upp vår persiska matta på väggen, innan den förstörs av spyor och annat spännande. En gardinstång i furu fick ge stadga och syddes fast i mattan med satinband och stoppnål.

Changing table

The third and most important projects was to make a changing table. Until now, the washing machine has served this purpose. I have been scared every time that I have used it, as the small space is a great risk. The baby has loved this space though, as he seems to have established friendhip with the animals that I painted on the shelf above the washing machine. As he often gets in a better mood when going there, I have not been eager to move the changing table to another, safer place, such as a closet for example. In vain, we have looked for a table of the right measurements to put over the washing machine. At last there was time for going on hunt for changing table material this week and thanks to extremely good service at the hardware store, we got what we needed and finished the changing table yesterday. I put a camping mattress on top of the table and covered this with oilcloth. Unfortunately, I forgot to buy wood for the sides, but the changing table will do as it is for now.

Det tredje och viktigaste projektet var att bygga ihop ett skötbord. Hittills har babyn haft skötbädden direkt på tvättmaskinen. Jag har haft hjärtat i halsgropen vid varje blöjbyte eftersom det har varit så trångt. Han har dock älskat figurerna som jag målade på hyllan över skötbädden och eftersom han blivit på så gott humör när han kommit dit har vi inte varit beredda att exempelvis inreda en garderob för syftet. Vi har letar efter bord, men inte hittat något med rätt mått. Nu fick vi äntligen tid att köpa material (tack för fantastisk service, Materialmännen!), så i förrgår kunde jag äntligen snickra ihop ett bord, klätt med liggunderlag och vaxduk. Tyvärr glömde vi köpa brädor att ha som kanter, men det får bli nästa steg. Tills dess får den urgröpta skötbädden vara kvar som vältskydd. Kanter borde även hjälpa till att stabilisera den något vingliga konstruktionen.

I have started sketching some Swedish domestic animals on the underside of a small sofa table, so that the baby can hopefully be content at other places than just the changing table. Let’s see if I will ever be able to complete this project.

Jag har även börjat skissa upp svenska tamdjur under ett litet IKEA-bord, så att babyn ska kunna umgås med djurfigurer på fler platser än just skötbordet. Får se om det någonsin blir tid att fullborda detta projekt.

Share

Shelf, iPad Case and a Quilt

Shelf

Above the baby’s changing table (likewise our washer), we need a shelf. I bought the cheapest shelf I could find, at Clas Olssons (about 100 SEK) and painted it white. Then I drafted some friendly animals and painted these with acrylic colour. From a hook, I hung cuddly toys, originally made for the buggy, bought at a local second hand shop.

Vi behövde en hylla ovanför bebisens skötbord (tillika vår tvättmaskin). Jag köpte det billigaste hyllplanet med konsoller jag kunde hitta på Clas Olssons (ca 100 kr) och målade den vit. Sedan skissade jag några söta djur och färglade dessa med akrylfärg. I en krok hängde jag barnvagns-gosedjur som vi hittat i den fantastiska secondhandbutiken Busfrö.

iPad Case

The iPad was in dire need of protection, so I used the bubble wrap in which it had been delivered and made a fabric case for this and yet another case out of a table tablet. It is closed with push buttons.

Den stackars läsplattan var i stort behov av ett fodral. Jag använde den bubbelplast som den kommit i och sydde ett fodral i tyg och ytterligare ett yttre hölje av en bordstablett. Mitt i öppningen satte jag en tryckknapp.

Quilted Bedspread

After several years of struggle (or lack of inspiration) I have also finished a bedspread, made from leftovers after different dress projects etc.  I copied the pattern from my grandmother’s beautiful homemade bedspread, bud did not have the patience to use as small pieces. The last big pieces added are old curtains, perfect for covering the bed’s sides.

Efter många års kämpande (eller snarare brist på motivation) har jag äntligen avslutat ett överkast, sytt av överblivna tygbitar från olika klänningsprojekt mm. Jag kopierade mönstret från mormors vackra hemmasydda överkast, men hade inte tålamod till att använda lika små bitar. De sista stora bitarna kommer från gamla gardiner, perfekta för att täcka sängens sidor.

If I had done this again, I would have skipped the bright red fabric, as it certainly does not match the rest. It represents a lovely memory though…

Om jag skulle ha gjort om detta, skulle jag inte ha använt det klarröda tyget, eftersom det verkligen inte matchar resten. Tyget väcker dock härliga minnen…

Share